Corporate

Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
Corporate

SERTIFIOINNIT: LAATU JA KESTÄVÄ KEHITYS AINA ETUSIJALLA 

Certificates of Fronius International

FRONIUS-TUOTANTO: LAATUA, TEHOKKUUTTA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Froniukselle laatu, kestävä kehitys ja työturvallisuus eivät ole pelkkää sanahelinää, vaan keskeinen osa yrityskulttuuria. Siksi Fronius on

  • ISO 9001-
  • ISO 14001-
  • ISO 45001- (aiemmin OHSAS 18001)

sertifioitu ja sitoutunut noudattamaan tärkeitä ympäristönsuojelu- ja turvallisuusstandardeja. 

TUOTANTOPROSESSI JA -ORGANISAATIO

  • Tuotantomme perustuu asiakkaiden tilauksiin. Tarjoamme standardoituja toimitusluokkia ja lähetämme tuotteet yleensä kolmen päivän kuluessa tilauksesta.
  • Tuotantologistiikkamme on organisoitu Kanban-periaatteen mukaisesti. Se on ajoitusjärjestelmä, joka varmistaa nopeat toimitusajat ja pitää työmäärän mahdollisimman vähäisenä.
  • Lean-ajattelu ja standardisointi takaavat, että kehitämme tuotantotilojamme koko ajan entistäkin tehokkaammiksi.

TUOTANNON KESTÄVÄ KEHITYS JA TYÖTURVALLISUUS

  • Kestävä kehitys on keskeinen osa kaikkea, mitä teemme. Se näkyy paitsi tuotteissamme, myös yksittäisten komponenttien tuotannossa. Autamme omalta osaltamme säästämään luonnonvaroja ja parantamaan elämänlaatua.
  • Työntekijöiden ja palveluntarjoajien terveys ja turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Sen vuoksi noudatamme tiukimpia turvallisuusstandardeja konsernin kaikissa tuotantotiloissa.

YLEISKATSAUS SERTIFIOINNEISTAMMEMeille Froniuksella on ensiarvoisen tärkeää, että täytämme kaikki noudatettavien ympäristönsuojelulakien ja -standardien vaatimukset. Kun noudatamme erilaisia ympäristömääräyksiä, se auttaa myös toimittajiamme ja sopimuskumppaneitamme omien ympäristösuojelutoimiensa parantamisessa.

/ Kemiallisia tuotteita ja otsonikerrosta koskevat määräykset
/ SER-direktiivi (2002/96/EY)
/ REACH-asetus (asetus (EY) N:o 1907/2006
/ RoHS-direktiivi (direktiivi 2011/65/EU & Del. direktiivi (EU) 2015/863)
/ Saksan kielletyistä kemikaaleista annettu asetus
/ Saksan vaarallisista aineista annettu asetus


Froniuksen yritysfilosofia on lainmukaisen talous- ja verokäytännön noudattaminen, joten hyväksymme tuotteita vain toimittajilta, jotka eivät käytä konfliktimineraaleja. Velvoitamme toimittajamme noudattamaan Dodd-Frank-lakia.


Ympäristönsuojelu on Fronius-konsernin keskeinen arvo ja standardoitu ympäristönhallintajärjestelmän avulla. Sille myönnettiin ISO 14001 -sertifiointi vuonna 2014.

/ Tuotteillamme ja palveluillamme on merkitys, ja ne ovat kestävän kehityksen mukaisia. Tarjoamme käyttäjille ja loppukuluttajille parempia, suorituskykyä lisääviä hitsausprosesseja, ja kestävää energiaa edistävä työmme auttaa suojaamaan planeettamme luonnonvaroja. Saavutuksemme vievät kohti parempaa elämänlaatua ja varmistavat, että lapsemme voivat olla ylpeitä päätöksistämme.

/ Haluamme saavuttaa oikean tasapainon ekologian ja talouden välille ja edistää ympäristösuojelua kaikilla toimialueillamme.

/ Noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

/ Käytössämme on myös sisäinen sääntelyn viitekehys ja pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojelutoimiamme ja valvomaan niiden tehokkuutta.

/ Pyrimme parantamaan ympäristösuorituskykyämme taloudellisten mahdollisuuksien sallimissa puitteissa myös pitkällä aikavälillä vähentämällä ja ehkäisemällä ympäristöhaittoja.

/ Toimintakulttuurissamme keskeistä on esimerkillä johtaminen ja tiedon jakaminen henkilöstön kesken.

/ Ympäristöön liittyviä hätätilanteita ehkäistään ja hallitaan organisatorisilla varotoimilla.

/ Hiomme jatkuvasti ympäristön- ja energianhallintajärjestelmäämme ja hyödynnämme olemassa olevien hallintajärjestelmiemme tuomia synergiaetuja.Sitoumuksemme laatuun on jo vuosien ajan ollut keskeinen osa konsernimme käytäntöjä. Laadunhallintajärjestelmämme sai ulkoiseen auditointiin perustuvan ISO 9001 -sertifioinnin jo vuonna 1993.

/ Varmistamme aina, että tuotteidemme ja palvelujemme laatu vastaa meihin maailmanlaajuisesti kohdistuvia vaatimuksia ja että asianmukaisesta validoinnista on huolehdittu. Näin voimme taata parhaat hyödyt asiakkaillemme ja edistää tehokkaasti kaupallista menestystämme pitkällä aikavälillä.

/ Toimintakulttuurissamme keskeistä on esimerkillä johtaminen ja tiedon jakaminen henkilöstön kesken. Jatkuva kouluttautuminen auttaa meitä kehittymään ja kasvamaan ja varmistaa samalla henkilöstön osaamisen ja asiantuntemuksen myös tulevaisuudessa.

/ Kaikki henkilöstömme jäsenet tuntevat laatuun liittyvän vastuunsa ja toimivat sen mukaisesti. Tämä takaa tuotteidemme, prosessiemme ja palvelumme ylivertaisen laadun niin laitteistojen kuin ohjelmistojen osalta.

/ Ymmärrämme, miten suuri merkitys tieteenalojen välisellä yhteistyöllä on, ja se ohjaa meitä prosessiemme suunnittelussa. Kun ajattelemme ja toimimme prosessilähtöisesti, voimme päästä kaikin puolin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

/ Asetamme laatutavoitteemme tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin kohdistuvien vaatimusten perusteella. Tunnuslukujärjestelmät auttavat meitä tunnistamaan puutteet.

/ Jos laatu, kustannukset tai määräajat aiheuttavat ristiriitatilanteita, teemme päätökset yleisestä liiketoimintanäkökulmasta ja punnitsemme mahdolliset riskit huolellisesti.

/ Suhtaudumme virheisiin rakentavasti. Opimme niistä, kehitymme ja teemme työtä parantaaksemme tuotteitamme, prosessejamme ja palvelujamme.

/ Hiomme jatkuvasti laadunhallintajärjestelmäämme ja hyödynnämme olemassa olevien hallintajärjestelmiemme tuomia synergiaetuja.  Viime vuosina Fronius on ottanut onnistuneesti käyttöön lukuisia työterveys- ja -turvallisuustoimia ja saanut ISO 45001 -sertifioinnin. 

/ Henkilöstön ja palveluntarjoajien terveys ja turvallisuus on meille tärkeää ja on ratkaisevassa asemassa Froniuksen menestyksekkään yritystoiminnan kannalta.

/ Edistämme terveellisiä ja turvallisia työolosuhteita ja kehitämme niitä uusimpien tutkimustulosten mukaan. Näin vähennämme työpaikalla tapahtuvia tapaturmia ja sairastumisia ja tuemme henkilöstön hyvinvointia.

/ Yrityskulttuurissamme keskeistä on, että jokainen toimii oman vastuunsa mukaisesti ja auttaa näin saavuttamaan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat tavoitteemme.

/ Valvomme työterveyden- ja -turvallisuudenhallintajärjestelmäämme jatkuvasti tunnuslukujen pohjalta. Kehitämme toimia jatkuvasti niiden tehokkuutta tarkkailemalla. Hyödynnämme olemassa olevien hallintajärjestelmiemme tuomia synergiaetuja.

/ Otamme noudatettavan työterveys- ja -turvallisuuslainsäädännön ennakoivasti huomioon teknisissä, taloudellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä. Lisäksi noudatamme sisäisiä ohjeita ja tuemme näin hallintajärjestelmän toimivuutta.

/ Johtajamme toimivat esikuvina ja varmistavat tiedon jakamisen henkilöstön kesken. Työntekijät otetaan mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?