Perfect Welding

Den nåværende siden finnes ikke på målspråket.

Vil du endre språket og besøke hjemmesiden eller være på den aktuelle siden?

Skifte språk
Perfect Welding

pulse multi control: nye impulser for kontrollert og rask sveising

Oppnå enda bedre sveiseresultater med modifisert pulslysbue

Med PMC har Fronius modifisert pulslysbuen slik at man i kombinasjon med den nye høyeffektive strømkildeplattformen TPS/i kan oppnå enda bedre sveiseresultater ved pulssveising. Nyutviklede og endrede funksjoner gir betydelig mer kontroll over pulslysbuen. Ved beskyttelsesgass-sveising av stål, aluminium og krom-nikkel oppstår det dermed knapt sprut. En kontinuerlig god innbrenning er sikret, det oppstår mindre undercuts og du kan sveise raskere og mer økonomisk enn noen gang før.

Intelligente stabilisatorer for innbrenning og lysbuelengde

Innbrenningsstabilisator

En ekstra trådregulering holder strøm og innbrenning konstant dersom avstanden mellom sveisepistolen og komponenten endres. Lysbuen blir mye mer stabil, og innbrenningen er mye mer konstant. Ved konvensjonelle MIG/MAG-apparater uten innbrenningsstabilisator synker sveisestrømmen og sveiseeffekten ved avstandsendringer. Resultatet: Er innbrenningen for lav, kan det føre til bindefeil. Er innbrenningen for stor, kan sømmen svikte ved tynne plater fordi sveisestrømmen øker.

Lysbuelengdestabilisator

Lysbuelengden kan påvirkes direkte via sveisespenningen. Resultatet er en kort lysbue der kortslutninger oppstår, noe som gir en sikker dråpeoverføring som ikke er følsom overfor forstyrrelser. Den raske justeringen holder kortslutningsvarigheten minimal og reduserer spenningen. Lysbuelengdestabilisatoren holder lysbuen konstant kort, og sørger dermed for en stabil lysbue. En manuell etterjustering av brukeren ved ytre forstyrrelser er ikke nødvendig. Her er det spesielt i robotsveising et enormt tidsbesparende potensial med tanke på antall nødvendige arbeidsoppgaver (programmerte sveiseprogrammer) for et bruksområde.

Er du på jakt etter en optimal løsning for din sveiseoppgave?

Fronius Norge AS

fnyrf.abejnl@sebavhf.pbz Other ways to contact us