Low Spatter Control (LSC) Advanced

Najlepšie zváracie vlastnosti a stabilita procesu aj pri dlhých hadicových vedeniach

Indukčnosť sa definuje dĺžkou a dimenzovaním uzemňovacieho kábla a hadicového vedenia – dlhšie hadicové vedenia spôsobujú zvýšenie indukčnosti. Zvýšenie indukčnosti znamená súčasne väčšiu tvorbu rozstrekov a nižšiu stabilitu procesu. Pre odstránenie týchto problémov sa vyvinul prúdový zdroj TPS 400i LSC Advanced. Modul LSC Advanced integrovaný do prúdového zdroja zaručuje, že indukčnosť vzniknutá v hadicovom vedení sa odvedie. Tým sa dosiahne konštantnejšie uvoľňovanie kvapiek s menším množstvom rozstrekov pri zváraní v krátkom a prechodovom elektrickom oblúku.

Výhody LSC Advanced:

  • Zlepšená stabilita procesu v oblasti prechodového elektrického oblúka
  • Najlepšie zváracie vlastnosti a stabilita procesu aj pri dlhých hadicových vedeniach
  • Modul LSC Advanced s výkonným elektronickým spínačom
  • Minimálna tvorba rozstrekov
  • Nie je potrebné žiadne dodatočné vedenia snímača

Hľadáte optimálne riešenie pre svoju úlohu zvárania?

Fronius Slovensko s.r.o

fnyrf.geanin@sebavhf.pbz Ďalšie možnosti kontaktu

We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?