Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Prototypové centrum Od štúdie realizovateľnosti až po zváranie dielov pre pilotnú sériu.

Vysoké investičné náklady pri výrobe prototypov

Pri vývoji nových konštrukčných dielov zohráva výroba prototypov dôležitú úlohu. Nezáleží na tom, či ide o vaničky na akumulátory pre elektromobily alebo iné konštrukčné diely: tento proces býva často spojený s veľkými investíciami do softvéru, špičkových technologických zariadení, projektovania a personálu.

Ak podniky v určitých oblastiach výroby prototypov využívajú outsourcing, znižujú tým nielen riziko a časovú tieseň spojenú s plnením termínov, ale aj šetria zdroje a náklady na vývoj a výrobu. To im zas dáva väčší priestor pri tvorbe cien nových produktov.

Prototypové centrum pre obchodné a priemyselné odvetvia

Spoločnosť Fronius ponúka podnikom pôsobiacim v rôznych odvetviach, ako je napríklad automobilový priemysel, možnosť trvalého outsourcingu v oblastiach výroby prototypov spojených so zváraním.

V prevádzke vo Welse v Hornom Rakúsku pracujú špecialisti spoločnosti Fronius spoločne so svojimi zákazníkmi na vývoji ideálnych riešení v oblasti zváracej techniky, prispôsobených ich individuálnym nárokom.

Naša ponuka sa začína štúdiou uskutočniteľnosti a končí hotovým prototypom. V prípade potreby spoločnosť Fronius vyrába aj menšie množstvá pre pilotnú sériu.

Výhody

Výrobné centrum na zváranie prototypov
Technické poradenstvo a simulácia zvárania
Minimalizácia rizika a zníženie nákladov
Desaťročia zváračského know-how
Jednotka v automobilovom priemysle

"Od štúdie realizovateľnosti k hotovému prototypu – postup1) Štúdia uskutočniteľnosti a konštrukčné poradenstvo

/ Zákazníci poskytnú 3D údaje o konštrukčných dieloch, prípadne upínacích zariadeniach
/ Z virtuálnych konštrukčných dielov sa vygenerujú informácie o zvárateľnosti, dostupnosti a časoch taktu
/ V prípade, že vzniknú problémy, vedie sa o nich diskusia
/ Spoločne sa hľadajú riešenia a možnosti optimalizácie
/ Simulácia zváracích procesov pomocou softvéru Fronius Pathfinder
/ V prípade potreby spoločnosť Fronius naprojektuje a vyrobí upínacie zariadenia 2) Skúšky zvárania a dokumentácia údajov

/ Skúšky zvárania na originálnom skúšobnom materiáli konštrukčného dielu s vybraným zváracím procesom
/ Stanovenie správnych zváracích procesovparametrov
/ Výroba prototypov
/ Výroba menších množstiev pre pilotnú sériu
/ 900 m2 najmodernejšej upínacej, zváracej, meracej a senzorovej techniky3) Presné meranie konštrukčných dielov

/ Optické 3D meranie zváraných prototypov
/ Kontrola deformácií a odchýlok v porovnaní s pôvodnými CAD údajmi
/ Poznatky týkajúce sa koncepcie upnutia, zváracieho procesu, postupu zvárania a zváracích parametrov sa aplikujú pri nových skúškach, ako aj pri zváraní nových konštrukčných dielov – pri výrobe prototypu je zaručená neustála optimalizácia spájacích prác.

Robotické zváracie bunky a senzorová technika na výrobu prototypov

Kľúčovými spájacími technológiami tejto zváracej bunky sú zváracie procesy Cold Metal Transfer (CMT), Pulse Multi Control (PMC) a Low Spatter Control (LSC). Predpokladom je prúdový zdroj TPSi so špičkovou technológiou od spoločnosti Fronius. Použitie týchto vysoko špecializovaných zváracích procesov zaručuje extrémne nízke vnášanie tepla, maximálnu redukciu tvorby rozstrekov, extrémne vysokú stabilitu elektrického oblúka a vysoké rýchlosti zvárania.

Za kvalitu zvarov však nie sú zodpovedné len zváracie procesy a správne upnutie, ale aj vhodné opracovanie a očistenie povrchu konštrukčných dielov. Na čistenie spoločnosť Fronius používa systém čistenia povrchov ACERIOS, ktorý pomocou technológie horúcej plazmy presne očistí spájanú oblasť.

Táto zváracia bunka využíva proces LaserHybrid. Predstavuje kombináciu výkonného zváracieho systému na zváranie kovov v ochrannej atmosfére s najmodernejšou laserovou technikou, ktorý spája výhody oboch technológií: vynikajúce premostenie medzery, vysoké rýchlosti zvárania, nízke vnášanie tepla a hlboký závar.

Rýchlosťou až 8 m/min je možné zvárať konštrukčné diely z najrôznejších materiálov v prvotriednej kvalite a s nízkou mierou deformácie.  

Laserový monitorovací systém 
/ Je namontovaný na zváracom horáku a zaisťuje, že robot zvára presne na tom správnom mieste
/ Pri posune alebo deformácii sa naprogramovaná dráha zvaru automaticky upraví

Seam Tracking
/ Používa sa najmä pri kútových zvaroch a predpracovaných tupých zvaroch
/ Robot rozpozná priebeh zvarového spoja prostredníctvom kmitavých pohybov zváracieho horáka
/ Posuny a deformácie sa korigujú v reálnom čase bez prerušenia zvárania

Kamerový systém ArcView
/ Živá vizualizácia elektrického oblúka a zvarového spoja vo vysokom rozlíšení
/ Zvárací technik môže v prípade potreby vykonať korekciu

Systém na kontrolu zvarov
/
Automatická kontrola zvaru bezprostredne po zváraní
/ Kontrolujú sa objemy zvarov, nepravidelnosti vo zvaroch, zárezy, poloha zvaru, póry a ešte oveľa viac
/ Všetky výsledky kontroly sa uložia, aby bolo možné jednoznačné sledovanie zvarov
/ Vynikajúce východisko pre kroky optimalizácie pri vývoji prototypov

Dokumentácia údajov pomocou softvéru WeldCube
/ Systém na dokumentáciu údajov s inteligentnými funkciami na správu, štatistiku a analýzu
/ Graficky spracované analýzy a štatistiky
/ Zváracie údaje sa ukladajú do centrálnej databázy a umožňujú presné sledovanie konštrukčných dielov a zvarov

Dopyt na prototypové centrum

Už ste zákazníkom spoločnosti Fronius?

Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na výrobu prototypu na kontaktnú osobu vo svojej krajine.

Ak ešte nemáte kontaktnú osobu, vyplňte nasledujúci kontaktný formulár.

Osobné údaje

Správa