Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Prototypové centrum Od studie proveditelnosti až po svařování prototypové řady

Vysoké investiční náklady přI výrobě prototypů

Při vývoji nových součástí hraje citelnou roli výroba prototypů. Ať už se jedná o akumulátorové vany pro elektromobily, nebo jiné součásti, jsou často nezbytné vysoké investice do softwaru, technologicky vyspělých systémů, inženýrství a personálu.

Když podniky zadají určité části výroby prototypů externím společnostem, nesníží jen tlak na termín dodání a riziko, ale zároveň ušetří zdroje i náklady na vývoj a výrobu. To zase rozšíří jejich možnosti při vyjednávání o ceně nových výrobků.

Prototypové centrum pro průmyslové a komerční oblasti

Společnost Fronius nabízí podnikům z různých odvětví, například z automobilového průmyslu, možnost trvalého převzetí těch částí výroby prototypů, které souvisejí se svařováním.

V závodě v hornorakouském Welsu připravují odborníci společnosti Fronius ve spolupráci se zákazníky ideální řešení jejich individuálních výzev v oblasti svařovací techniky.

Nabídka začíná studií proveditelnosti a končí hotovým prototypem. V případě potřeby vyrobí společnost Fronius také malý počet kusů prototypové řady.

Výhody

Výrobní centrum pro svařování prototypů
Technické poradenství a simulace svařování
Minimalizace rizik a snížení nákladů
Desetiletí svařovacího know-how
Jednička v automobilovém průmyslu

Od studie proveditelnosti po hotový prototyp – postup1) Studie proveditelnosti a konstrukční poradenství

/ Zákazníci předají 3D data dílů a případně i upínacích zařízení
/ Z virtuálních dílů vyplynou závěry týkající se svařovatelnosti, přístupnosti a doba taktu
/ Diskuze o vzniklých problémech
/ Společné hledání možností optimalizace a řešení
/ Simulace svařovacích postupů pomocí softwaru Fronius Pathfinder
/ Na přání převezme společnost Fronius technické řešení a výrobu upínacích zařízení2) Svařovací pokusy a dokumentace dat

/ Svařovací pokusy s originálním testovacím materiálem dílu pomocí zvoleného svařovacího procesu
/ Vytvoření správných svařovacích procesů a parametrů
/ Výroba prototypů
/ Výroba menšího počtu kusů prototypové řady
/ Nejmodernější upínací, svařovací a měřicí technika i senzorika na ploše 900 m23) Přesné měření dílů

/ Optické 3D měření svařených prototypů
/ Kontrola deformací a odchylek ve srovnání s původními daty CAD
/ Poznatky týkající se koncepce upínání, svařovacího procesu, pořadí svarů a parametrů se získávají jak při nových pokusech, tak při svařování nových součástí – je zaručena neustálá optimalizace spojovacích prací při výrobě prototypu

Robotizované svařovací buňky a senzorová technika pro výrobu prototypů

Základními spojovacími technologiemi této svařovací buňky jsou svařovací procesy Cold Metal Transfer (CMT), Pulse Multi Control (PMC) a Low Spatter Control (LSC). Nezbytnou podmínkou je použití špičkového svařovacího zdroje Fronius TPSi. Použití těchto velice specifických svařovacích procesů zaručuje mimořádně nízký vnos tepla, maximální omezení rozstřiků, extrémně vysokou stabilitu oblouku i vysoké rychlosti svařování.

Za kvalitu svarových švů však kromě svařovací procesů a správného upínání nesou odpovědnost také odpovídající úpravy a čištění povrchu dílů. K čištění používá společnost Fronius systém čištění povrchů ACERIOS, který přesně vyčistí spojovanou oblast pomocí technologie horkého plazmatu.

Tato svařovací buňka používá proces LaserHybrid. Tento proces kombinuje výkonný systém svařování v ochranné atmosféře s nejmodernější laserovou technologií a sjednocuje jejich výhody: vynikající přemostitelnost spár, vysoké rychlosti svařování, nízký vnos tepla a hluboký průvar.

Rychlostí až 8 m/min lze s prvotřídní kvalitou a bez deformací svařovat různé díly z různých materiálů.  

Laserový monitorovací systém
/ Je namontovaný na svařovacím hořáku a zajišťuje, aby robot svařoval přesně na tom správném místě
/ Při vyosení a deformaci dojde k automatickému přizpůsobení předem naprogramované svařovací dráhy

Systém SeamTracking
/ Používá se zejména u koutových svarů a připojovaných tupých svarů
/ Robot rozpozná průběh svaru během rozkyvu svařovacího hořáku
/ Vyosení a deformace se vyrovnávají v reálném čase bez přerušení svařování

Kamerový systém ArcView
/ Živý obraz oblouku a svarového švu ve vysokém rozlišení
/ Svářečský technik může v případě potřeby zasáhnout a provést úpravu

Systém kontroly svarových švů
/
Automatická kontrola svarových švů bezprostředně po svařování
/ Kontrolují se objemy svarů, nepravidelnosti svarů, vruby, poloha svaru, póry a mnoho dalších vlastností
/ Všechny výsledky kontrol se ukládají, aby bylo možné jasné sledování svarových švů
/ Vynikající výchozí bod pro jednotlivé optimalizace u prototypů

Dokumentace dat pomocí softwaru WeldCube
/ Software pro dokumentaci s inteligentními funkcemi pro správu, statistiky a analýzy
/ Graficky zpracované analýzy a statistiky
/ Svařovací data se ukládají do centrální databáze a umožňují přesné sledování dílů a svarových švů

Poptávka pro prototypové centrum

Jste zákazníkem společnosti Fronius?

Pošlete poptávku na výrobu prototypu příslušnému zástupci naší společnosti.

Pokud vám nebyl zástupce dosud přidělen, vyplňte následující kontaktní formulář.

Osobní data

Zpráva